maanantai 29. toukokuuta 2017

Mikon MusiikkihetkiOlen perustanut Facebookiin uuden sivun, jonka otsikko on Mikon Musiikkihetki. Napsauttamalla alleviivattua otsikkotekstiä, linkkiä, pääset suoraan kyseiselle Facebook-sivulle. Näitä musiikkihetkiä voi tilata joko facebookin kautta tai suoraan Mikon puhelimeen soittamalla: 0400948531. Hoivalaitoksille ja lasten päiväkerhoille Mikon Musiikkihetket ovat toistaiseksi maksuttomia!

Kukin näistä Mikon Musiikkihetkistä koostuu noin 45 - 60 minuuttia kestävistä musiikkiesityksistä (voimme sopia myös lyhyemmästä Musiikkihetkestä), joiden genret vaihtelevat siten, että aluksi 20 minuuttia klassista, loppuosa kevyttä, jazzahtavaa. Myös lastenlaulut ovat tulossa ohjelmistoon.


Klassisen osaston ohjelmistossa on pääasiassa ns. klassisen musiikin helmiä, kuten Jules Massenetin Meditatio, Edward Elgarin Salut d’amore, Camille Saint-Saensin Joutsen, Antonin Dvorakin Romanttinen kappale No 1, - Fritz Kreislerin Liebesleid, Sergei Rahnaninovin Vocalise, jne.

Soittimenani on AKAI EWI 5000-puhallinsyntetisaattori, jonka soitinäänivalikoimassa on 100 erilaista instrumenttia. Klassisen musiikin pianosäestykset tulevat tietokoneen kautta. Kevyen musiikin osaston kappaleet ovat pop-musiikkia, 1950-luvun jazzia, lattareita, bossa-novaa, elokuva- ja musikaalisävelmiä. 
Näiden kappaleiden säestykset ovat Sergey Brazhnikin ja  Eduan Steenkampin käsialaa, siis erittäin ammattitaidolla tehtyjä! Säestyskokoonpano vaihtelee komppiryhmästä isoon viihdeorkesteriin.

Establecer una nueva página de Facebook, titulado Mikko Music Moment. Al hacer clic en el encabezado subrayado, enlace, puede acceder directamente a esa página de Facebook. Estos momentos de la música se pueden pedir vía Facebook o directamente al teléfono de Mikko llamando: 0400948531. Para las instalaciones del cuidado médico y las clases del día de los niños Los momentos de la música de Mikko son gratuitamente, por el momento.
 
Cada uno de estos Momentos de Música de Mikko consta de unos 45-60 minutos de actuaciones musicales (también podemos estar de acuerdo en un Spot de Música más corto) con géneros que van desde los 20 minutos hasta los clásicos, el resto son ligeros y jazzísticos. Las canciones de los niños también están llegando al repertorio.
El repertorio del Departamento Clásico se compone principalmente de las llamadas "perlas de la música clásica", como la Meditación de Jules Massenet, la Salut d'amore de Edward Elgar, el Cisne de Camille Saint-Saens, la canción romántica No 1 de Antonin Dvorak, el Liebesleid de Fritz Kreisler, Vocalise de Sergei Rahnaninov, Etc.
Mi instrumento es el AKAI EWI 5000 sintetizador de viento con 100 diferentes variantes de instrumento. Piano acompañamientos de música clásica vienen a través de la computadora. Las canciones del Departamento de Música Ligera son música pop, jazz de los años 50, melodías latinoamericanas, Bossa-novas, películas y melodías musicales. Los acompañamientos de estas canciones son escritos por Sergey Brazhnik y Eduan Steenkamp, ​​¡por lo que son muy profesionales! La composición del juego varía desde el jazz hasta una gran orquesta de entretenimiento.I set up a new Facebook page, entitled Mikko's Music Moment. By clicking the underlined header, link, you can directly access that Facebook page. These music moments can be ordered either via Facebook or directly to Mikko's phone by calling: 0400948531. For Health Care Facilities and Children's Day Classes Mikko's Music Moments are free of charge, at the moment.
 
Each of these Mikko's Music Moments consists of about 45-60 minutes of music performances (we can also agree on a shorter Music Spot) with genre ranging from 20 minutes to the classical, the remainder light and jazzy. Children's songs are also coming to the repertoire.

The Classical Department's repertoire mainly consists of so-called "Classical music pearls" such as Jules Massenet's Meditation, Edward Elgar's Salut d'amore, Camille Saint-Saens Swan, Antonin Dvorak's Romantic Song No 1, - Fritz Kreisler's Liebesleid, Sergei Rahnaninov's Vocalise, etc.

My instrument is the AKAI EWI 5000 wind synthesizer with 100 different instrument variants. Piano accompaniments of classical music come through the computer. The songs of the Light Music Department are pop music, 1950's jazz, latin american tunes, Bossa-novas, film and musical tunes.The accompaniments of these songs are written by Sergey Brazhnik and Eduan Steenkamp, so they are very professional! The gaming composition varies from jazz to a big entertainment orchestra.
 

Ei kommentteja: